© 2019 by Vagabond Haven

Pictures © Boris Laible 

OINREDDA HUS

Kostnaden för ett oinredd hus beror framförallt på val av konstruktion och material. Priserna nedan är bra vägledande exempel. Kostnaden för just ditt tiny home påverkas dock av det specifika materialvalet och arbetstiden som behövs för att färdigställa huset.