’OFF-GRID’ LØSNINGER

Bliv virkelig selvforsynende og uafhængig, uanset hvor du er, ved at vælge vores ’off-grid’ løsninger til energi, opvarmning, vandforsyning, spildevand & toiletaffald.

ENERGI

Hvis du ønsker at være ’off-grid’ med hensyn til energi, bør du vælge vores solpaneler samtidig med alle større el-apparater erstattes med de gasløsninger, vi tilbyder: særligt vandvarmeren, komfuret og kogepladen. Som toiletmuligheder anbefaler vi enten vores Separett tørkloset eller det gasdrevne Cinderella forbrændingstoilet. Endnu vigtigere er det, at du bør vælge vores brændeovn, pilleovn eller gasfyr til opvarmning af dit hus. Dette er vigtigt, for i de kolde og mørke vintermåneder vil dine solpaneler ikke producere nok energi til at forsyne de energikrævende elektriske apparater. Hvis du foretrækker det, kan du også investere i et større system, der eftermonteres på grunden ved siden af dit ‘tiny house’, og som vil kunne producere mere energi selv i vintermånederne. 

Vi tilbyder et 1340 W og 1800 W system med fire paneler monteret på taget af dit ‘tiny house’. Disse systemer inkluderer følgende komponenter:

 • Monocrystalline Half-Cut 320 Wp paneler

 • Monteringselementer til modulet – fastgørelses-system til trapezformet og flad metalplade

 • Ladestyring MPPT Smart Solar 100/50 

 • Victron-Energy Bluetooth 

 • Kabler PV 6mm2 til at forbinde modulerne med controller 2 x 10mb 

 • Kabler til tilslutning af regulatoren til batteriet 16mm2 – 2x 1mb 

 • Kabler til tilslutning af batterierne 1x 70 mm2 / 0,25mb 

 • Omformer tilslutningskabler + sikkerhed 50-100A, 2 x 16 mm2 / 2mb 

 • Et par stik MC4- direkte forbindelse

 • Et par stik MC4 type Y- parallel forbindelse

 • 2 x Batterier til systemer ’Off-Grid’ 200Ah 12V GEL HYBRID 

 • Spændingsomformer Phoenix VE. Direkte 24/2000 W Victron Energy
   

 

OPVARMNING

Som nævnt ovenfor, når det kommer til opvarmning, er en elektrisk løsning ikke en god mulighed ved ’off-grid’. Vælg i stedet vores brændeovn, pilleovn eller gasovn til opvarmning af dit hus.

 

TOILET

Som ’off-grid’ alternativer til det skylletoilet, vi tilbyder, anbefaler vi et af vores fire tørklosetter. Vandtoiletter står for omkring 20 % af det samlede vandforbrug i en almindelig husholdning, og for størstedelen af nærings- og smitsomme stoffer i kloakken. Ved i stedet at installere et tørkloset kan du spare meget vand og håndteringen af dit spildevand bliver nemmere, billigere og mere miljøvenlig. 

FERSKVAND 

Har du ikke adgang til rindende vand, kan dette løses ved at installere en pumpe og vores ferskvandstank, som genopfyldes fra tid til anden. Den medfølgende pumpe vil så fordele vandet til forbrugsstederne. Den kan også bruges til at trække vand direkte fra nærliggende floder eller søer – bare sørg for at tilføje et passende filter. For at blive endnu mere selvforsynende kan du installere vores regnvandsopsamlings¬system. Med dette system opsamles regnvand fra taget ved hjælp af nedløbsrør og opbevares i en polyethylentank. Systemet inkluderer UV-filtre til desinfektion af vand ved hjælp af ultraviolet teknologi:
 
Trin 1: Det første filter fjerner de største smudspartikler ned til 90µm (mikrometer). Du kan nemt selv skylle dette filter.
Trin 2: Det andet filter fjerner mindre smudspartikler op til 25µm fra vandet.
Trin 3: Det tredje filter indeholder aktivt kul og absorberer de mindste smudspartikler op til 10µm (såsom pesticider og herbicider) og neutraliserer dem. Det gør det opsamlede regnvand fuldstændig lugtfrit og farveløst.
Trin 4: I dette sidste trin behandles vandet med UV-stråler. Dette er nødvendigt for at gøre vandet bakteriefrit. UV-stråler ødelægger også alle mikroorganismer som salmonella, legionella, mikrober, streptokokker, vira, bakterier osv. og gør vandet drikbart. Ligesom med ferskvandstanken, anbefaler vi dog ikke at vandet drikkes, da det ofte står stille i tanken i lange perioder. Men det fungerer godt til brusebad, hånd- og opvask og madlavning. Du skal regelmæssigt rense denne tank.
 
Få mere at vide her: https://tinyhouse-store.nl/winkel/off-grid/watersystemen/compleet-uv-filterpakket-met-pomp-voor-regenwater/

SPILDEVAND

Vælger du en af vores tørkloset alternativer, er det ofte muligt at lade vandet løbe lige ned på jorden. Spørg din kommune, om det er i orden. Hvis ikke, er der en række forskellige løsninger:
 

 • En meget billig løsning vil være at bruge en spildevandsbeholder, som du tømmer et andet sted (f.eks. et eksisterende kloaksystem)

 • Et spildevandsminianlæg: Her er et billigt, men det virker kun om sommeren. Og her et, der er lidt dyrere, og fungerer også om vinteren

 • Nogle bygger også hjemmebyggede plantebaserede renseanlæg

 • Et nedsivningshul,  dvs. et 1,5 - 2m dybt hul fyldt med forskellige materialelag af forskellig tæthed - fra finkornet sand til store sten