top of page

PERSONVERNERKLÆRING

1. En oversikt over dataprotseksjon


Generell inforasjon

Følgende informasjon vil gi deg en oversiktlig oversikt over hva som vil skje med dine personlige data når du besøker denne nettsiden. Begrepet "personopplysninger" omfatter alle data som kan brukes til å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om emnet for databeskyttelse, vennligst se vår databeskyttelseserklæring, som vi har inkludert under denne kopien.


Dataregistrering på denne nettsiden

Hvem er ansvarlig for registrering av data på denne nettsiden (dvs. "kontrolløren")? Dataene på denne nettsiden behandles av operatøren av nettstedet, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under avsnittet "Informasjon om den ansvarlige parten (referert til som "kontrolløren" i GDPR)" i denne personvernerklæringen.


Hvordan registrerer vi dataene dine?

Vi samler inn dataene dine som et resultat av at du deler dataene dine med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du legger inn i vårt kontaktskjema.
Andre data skal registreres av våre IT-systemer automatisk eller etter at du samtykker til registreringen under ditt besøk på nettstedet. Disse dataene omfatter primært teknisk informasjon (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunktet siden ble åpnet). Denne informasjonen registreres automatisk når du går inn på denne nettsiden. 

 

Hva er formålene vi bruker dataene dine til?
En del av informasjonen genereres for å garantere feilfri levering av nettstedet. Andre data kan brukes til å analysere brukermønstrene dine. 


Hvilke rettigheter har du når det gjelder informasjonen din?
Du har rett til å motta informasjon om kilden, mottakerne og formålene med dine arkiverte personopplysninger når som helst uten å måtte betale et gebyr for slike avsløringer. Du har også rett til å kreve at dataene dine blir rettet eller slettet. Hvis du har samtykket til databehandling, har du muligheten til å tilbakekalle dette samtykket når som helst, noe som vil påvirke all fremtidig databehandling. Dessuten har du rett til å kreve at behandlingen av opplysningene dine begrenses under visse omstendigheter.

 

Videre har du rett til å logge en klage til det kompetente tilsynsorganet. 

 

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst hvis du har spørsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterte problemer.


Analyseverktøy og verktøy levert av tredjeparter
Det er en mulighet for at nettlesermønstrene dine blir statistisk analysert når du besøker denne nettsiden. Slike analyser utføres primært med det vi omtaler som analyseprogrammer. For detaljert informasjon om disse analyseprogrammene, se vår databeskyttelseserklæring nedenfor.


2. Hosting
Vi er vert for innholdet på nettstedet vårt hos følgende leverandør:


WIX
Leverandøren er Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel (heretter: "WIX").


WIX er et verktøy for å lage og hoste nettsteder. Når du besøker nettstedet vårt, analyserer WIX brukeratferd, besøkskilder, region for besøkende på nettstedet og antall besøkende. WIX lagrer informasjonskapsler i nettleseren din, som er nødvendige for presentasjonen av nettstedet og for å sikre sikkerheten (nødvendige informasjonskapsler).


Dato registrert via WIX kan lagres på en rekke servere rundt om i verden. Blant andre lokasjoner er WIX-servere også plassert i USA.


Detaljer finnes i personvernreglene til WIX: https://de.wix.com/about/privacy.


I følge WIX er overføringen av data til USA så vel som andre ikke-EU-land basert på standard kontraktklausuler fra EU-kommisjonen eller sammenlignbare garantier i henhold til art. 46 GDPR. For detaljer, vennligst gå til: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.


WIX brukes på grunnlag av Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har en legitim interesse for den mest pålitelige presentasjonen av nettstedet vårt. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.


Databehandling
Vi har inngått en databehandleravtale (DPA) for bruk av ovennevnte tjeneste. Dette er en kontrakt pålagt av personvernlover som garanterer at de behandler personopplysninger om besøkende på nettstedet vårt kun basert på våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.


3. Generell informasjon og obligatorisk informasjon


Databeskyttelse
Operatørene av dette nettstedet og dets sider tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Derfor behandler vi dine personopplysninger som konfidensiell informasjon og i samsvar med de lovbestemte databeskyttelsesforskriftene og denne databeskyttelseserklæringen.


Hver gang du bruker denne nettsiden, vil en rekke personlig informasjon bli samlet inn. Personopplysninger omfatter data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, samt formålene vi bruker disse dataene til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål informasjonen samles inn.


Vi anbefaler deg herved at overføring av data via Internett (dvs. gjennom e-postkommunikasjon) kan være utsatt for sikkerhetshull. Det er ikke mulig å fullstendig beskytte data mot tredjeparts tilgang.


Informasjon om den ansvarlige parten (referert til som "kontrollør" i GDPR)


Databehandlingsansvarlig på denne nettsiden er:

Vagabond Haven AB
Manuel Kohout
Nysätra Hammarby 21
SE-749 63 Örsundsbro
Sverige

Telefon: +46 (0)18 25 88 99
E-post: info@vagabondhaven.com

Den behandlingsansvarlige er den fysiske personen eller den juridiske enheten som på egen hånd eller sammen med andre tar beslutninger om formål og ressurser for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).


Lagringsvarighet
Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæringen, vil dine personopplysninger forbli hos oss inntil formålet de ble samlet inn for ikke lenger gjelder. Hvis du hevder en berettiget forespørsel om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil dataene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner for å lagre dine personopplysninger (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil slettingen finne sted etter at disse grunnene opphører å gjelde.


Generell informasjon om rettsgrunnlaget for databehandlingen på denne nettsiden
Hvis du har samtykket til databehandling, behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR eller Kunst. 9 (2)(a) GDPR, dersom spesielle kategorier av data behandles i henhold til art. 9 (1) DSGVO. Ved uttrykkelig samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland er databehandlingen også basert på art. 49 (1)(a) GDPR. Hvis du har samtykket til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i sluttenheten din (f.eks. via enhetsfingeravtrykk), er databehandlingen i tillegg basert på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst. Hvis opplysningene dine er nødvendige for oppfyllelse av en kontrakt eller for gjennomføring av pre-kontraktuelle tiltak, behandler vi opplysningene dine på grunnlag av art. 6(1)(b) GDPR. Videre, hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse, behandler vi dem på grunnlag av art. 6(1)(c) GDPR. Videre kan databehandlingen utføres på grunnlag av vår legitime interesse iht. 6(1)(f) GDPR. Informasjon om det relevante rettslige grunnlaget i hvert enkelt tilfelle er gitt i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.


Informasjon om dataoverføring til USA og andre land utenfor EU
Blant annet bruker vi verktøy fra selskaper hjemmehørende i USA eller andre fra et databeskyttelsesperspektiv usikre land utenfor EU. Hvis disse verktøyene er aktive, kan dine personopplysninger potensielt bli overført til disse ikke-EU-landene og kan bli behandlet der. Vi må påpeke at i disse landene kan et databeskyttelsesnivå som er sammenlignbart med det i EU ikke garanteres. For eksempel er amerikanske bedrifter under et mandat til å frigi personopplysninger til sikkerhetsbyråene, og du som den registrerte har ingen rettslige muligheter til å forsvare deg i retten. Derfor kan det ikke utelukkes at amerikanske byråer (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine personopplysninger for overvåkingsformål. Vi har ingen kontroll over disse behandlingsaktivitetene.


Tilbakekall av ditt samtykke til behandling av data
Et bredt spekter av databehandlingstransaksjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan også tilbakekall når som helst ethvert samtykke du allerede har gitt oss. Dette skal ikke berøre lovligheten av enhver datainnsamling som skjedde før tilbakekallingen din.


Rett til å protestere mot innsamling av data i spesielle tilfeller; rett til å protestere mot direkte reklame (Art. 21 GDPR)


I HVIS DATA BEHANDLES PÅ GRUNNLAG AV ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RETT TIL NÅR SOM TIDSPUNKT KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PERSONLIGE DATA BASERT PÅ GRUNNER SOM STÅR FRA DIN UNIKE SITUASJON. DETTE GJELDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. FOR Å AVGJØRE DET JURIDISKE GRUNNLAG SOM ENHVER BEHANDLING AV DATA ER BASERT PÅ, VENNLIGST KONSULTER DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU LOGGER EN INNsigelse, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DINE PÅRØRTE PERSONOPPLYSNINGER, MED MINDRE VI ER I EN POSISJON TIL Å PRESENTERE OVERVANGENDE BESKYTTELSE VERDIG BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING AV DINE DATA, SOM VEGGER OVER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLING ER KRAV, UTØVELSE ELLER FORSVAR AV JURIDISKE RETTIGHETER (INNsigelse I HENHOLD TIL ART. 21(1) GDPR).


HVIS DINE PERSONOPPLYSNINGER BLIVER BEHANDLET FOR Å DELTA I DIREKTE ANNONSER, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å KOMME IGEN TIL Å KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PÅRÅDTE PERSONOPPLYSNINGER FOR FORMÅL MED SLIK ANNONSER. DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING I DEN UTSTREKNING DEN ER TILKNYTTET SLIK DIREKTE ANNONSER. HVIS DU MOTTERER, VIL DINE PERSONLIGE DATA SENERE IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE ANNONSEFORMÅL (INNsigelse I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).


Rett til å logge en klage hos det kompetente tilsynsorganet
Ved brudd på GDPR har registrerte rett til å melde en klage til et tilsynsorgan, spesielt i medlemsstaten der de vanligvis har bopel, arbeidssted eller på stedet der det påståtte bruddet skjedde. Retten til å logge en klage er gjeldende uavhengig av andre administrative eller rettslige prosesser som er tilgjengelige som rettsmidler.


Rett til dataportabilitet
Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt overlevert til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du skulle kreve direkte overføring av dataene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun gjøres dersom det er teknisk mulig.


Informasjon om, retting og utryddelse av data
Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til å kreve informasjon om dine arkiverte personopplysninger, deres kilde og mottakere samt formålet med behandlingen av dine data når som helst. Du kan også ha rett til å få dataene dine rettet eller slettet. Hvis du har spørsmål om dette emnet eller andre spørsmål om personopplysninger, ikke nøl med å kontakte oss når som helst.


Rett til å kreve behandlingsbegrensninger
Du har rett til å kreve innføring av begrensninger når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. For å gjøre det, kan du kontakte oss når som helst. Retten til å kreve begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

 

  • I tilfelle du skulle bestride riktigheten av dataene dine som er arkivert av oss, vil vi vanligvis trenge litt tid for å bekrefte dette kravet. I løpet av tiden denne etterforskningen pågår, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger ble/er utført på en ulovlig måte, har du muligheten til å kreve begrensning av behandlingen av dine data i stedet for å kreve at disse dataene slettes.

  • Hvis vi ikke trenger dine personopplysninger lenger, og du trenger dem for å utøve, forsvare eller kreve juridiske rettigheter, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i stedet for å fjerne dem._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  • Dersom du har reist innsigelse etter art. 21(1) GDPR vil dine rettigheter og våre rettigheter måtte veies opp mot hverandre. Så lenge det ikke er fastslått hvem sine interesser som går foran, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse dataene – med unntak av arkivering – behandles kun med ditt samtykke eller for å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske personer eller juridiske personer eller av viktige grunner av allmenn interesse oppgitt av EU eller et medlemsland i EU.


SSL- og/eller TLS-kryptering
Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, som for eksempel innkjøpsordrer eller forespørsler du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker denne nettsiden enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren bytter fra "http://" til "https://" og også ved utseendet til låsikonet i nettleserlinjen.
Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan ikke data du overfører til oss leses av tredjeparter.


Avvisning av uønskede e-poster
Vi motsetter oss herved bruk av kontaktinformasjon publisert i forbindelse med obligatorisk informasjon som skal oppgis i vår nettstedsmelding for å sende oss reklame- og informasjonsmateriell som vi ikke uttrykkelig har bedt om. Operatørene av dette nettstedet og dets sider forbeholder seg den uttrykkelige retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket sending av reklameinformasjon, for eksempel via SPAM-meldinger.

 


4. Registrering av data på denne nettsiden


Informasjonskapsler
Våre nettsteder og sider bruker det bransjen omtaler som "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er små datapakker som ikke forårsaker skade på enheten din. De lagres enten midlertidig i løpet av en økt (øktinformasjonskapsler), eller de arkiveres permanent på enheten din (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du avslutter besøket. Permanente informasjonskapsler forblir arkivert på enheten din til du aktivt sletter dem, eller de slettes automatisk av nettleseren din.


Informasjonskapsler kan utstedes av oss (førstepartsinformasjonskapsler) eller av tredjepartsselskaper (såkalte tredjepartsinformasjonskapsler). Tredjeparts informasjonskapsler gjør det mulig å integrere visse tjenester fra tredjepartsselskaper på nettsteder (f.eks. informasjonskapsler for håndtering av betalingstjenester).


Informasjonskapsler har en rekke funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk essensielle siden visse nettsidefunksjoner ikke ville fungere uten disse informasjonskapslene (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler kan brukes til å analysere brukeratferd eller til reklameformål.


Informasjonskapsler, som kreves for gjennomføring av elektroniske kommunikasjonstransaksjoner, for å tilby visse funksjoner du ønsker å bruke (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller de som er nødvendige for optimalisering (påkrevde informasjonskapsler) av nettstedet (f.eks. informasjonskapsler som gir målbar innsikt i nettpublikummet), skal lagres på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR, med mindre et annet rettslig grunnlag er sitert. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i lagring av nødvendige informasjonskapsler for å sikre teknisk feilfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis ditt samtykke til lagring av informasjonskapslene og lignende gjenkjennelsesteknologier er blitt bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av det innhentede samtykket (art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG); dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst.


Du har muligheten til å sette opp nettleseren din på en slik måte at du vil bli varslet hver gang informasjonskapsler plasseres og kun tillate aksept av informasjonskapsler i spesifikke tilfeller. Du kan også utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt eller aktivere slettefunksjonen for automatisk fjerning av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonene til denne nettsiden være begrenset.


Hvilke informasjonskapsler og tjenester som brukes på denne nettsiden finner du i denne personvernerklæringen.


Samtykke med Usercentrics
Denne nettsiden bruker samtykketeknologien til Usercentrics for å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på enheten din eller for bruk av spesifikke teknologier, og for å dokumentere førstnevnte på en databeskyttelseskompatibel måte.
Parten som tilbyr denne teknologien er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, nettsted: https://usercentrics.com/(heretter referert til som "Usercentrics").


Når du besøker nettstedet vårt, vil følgende personopplysninger bli overført til Usercentrics:

 

  • Din(e) samtykkeerklæring(er) eller tilbakekalling av samtykkeerklæring(er).

  • Din IP-adresse

  • Informasjon om nettleseren din

  • Informasjon om enheten din

  • Datoen og klokkeslettet du besøkte nettstedet vårt


Dessuten skal Usercentrics lagre en informasjonskapsel i nettleseren din for å kunne tildele samtykkeerklæringen(e) eller eventuelle tilbakekall av førstnevnte. Dataene som registreres på denne måten skal lagres til du ber oss om å utrydde dem, slette Usercentrics-informasjonskapselen eller til formålet med å arkivere dataene ikke lenger eksisterer. Dette skal ikke påvirke eventuelle obligatoriske juridiske oppbevaringsperioder.


Usercentrics-banneret på denne nettsiden er konfigurert ved hjelp av eRecht24. Dette kan identifiseres med eRecht24-logoen. For å vise eRecht24-logoen i banneret, opprettes en tilkobling til bildeserveren til eRecht24. I forbindelse med dette overføres også IP-adressen; lagres imidlertid kun i anonymisert form i serverloggene. Bildeserveren til eRecht24 er lokalisert i Tyskland med en tysk leverandør. Banneret som sådan leveres eksklusivt av Usercentrics.


Usercentrics bruker informasjonskapsler for å innhente samtykkeerklæringene som er pålagt ved lov. Det rettslige grunnlaget for bruk av spesifikke teknologier er art. 6(1)(c) GDPR.


Databehandling
Vi har inngått en databehandleravtale (DPA) for bruk av ovennevnte tjeneste. Dette er en kontrakt pålagt av personvernlover som garanterer at de behandler personopplysninger om besøkende på nettstedet vårt kun basert på våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.


5. Analyseverktøy og annonsering


Google Analytics
Denne nettsiden bruker funksjoner til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Google Analytics gjør det mulig for nettstedoperatøren å analysere atferdsmønstrene til besøkende på nettstedet. For dette formål mottar nettstedoperatøren en rekke brukerdata, for eksempel sider som er åpnet, tid brukt på siden, det brukte operativsystemet og brukerens opprinnelse. Disse dataene tilordnes den respektive sluttenheten til brukeren. En tilordning til en bruker-ID finner ikke sted.


Videre lar Google Analytics oss blant annet registrere muse- og rullebevegelser og klikk. Google Analytics bruker ulike modelleringsmetoder for å utvide de innsamlede datasettene og bruker maskinlæringsteknologier i dataanalyse.


Google Analytics bruker teknologier som gjør gjenkjennelse av brukeren med det formål å analysere brukeratferdsmønstrene (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk på enheten). Informasjonen om nettstedets bruk registrert av Google blir som regel overført til en Google-server i USA, hvor den lagres.


Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.


Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


IP-anonymisering
På denne nettsiden har vi aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen. Som et resultat vil IP-adressen din bli forkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater som har ratifisert konvensjonen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før den overføres til USA. Den fullstendige IP-adressen vil bli overført til en av Googles servere i USA og forkortet der kun i unntakstilfeller. På vegne av operatøren av denne nettsiden skal Google bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av denne nettsiden for å generere rapporter om nettstedets aktiviteter og for å yte andre tjenester til operatøren av dette nettstedet som er relatert til bruken av nettstedet og Internett. . IP-adressen som overføres i forbindelse med Google Analytics fra nettleseren din skal ikke slås sammen med andre data i
Googles eie.


Nettleserplugin
Du kan forhindre opptak og behandling av dataene dine av Google ved å laste ned og installere nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no.


For mer informasjon om håndtering av brukerdata av Google Analytics, vennligst se Googles erklæring om personvern på:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no.


Behandling av kontraktsdata
Vi har inngått en kontraktsdatabehandlingsavtale med Google og implementerer de strenge bestemmelsene til de tyske databeskyttelsesbyråene til det fulle når vi bruker Google Analytics.

 


6. Nyhetsbrev


Nyhetsbrevdata
Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet som tilbys på denne nettsiden, trenger vi en e-postadresse fra deg samt informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er eieren av e-postadressen som er oppgitt og samtykke til kvitteringen av nyhetsbrevet. Ingen ytterligere data skal samles inn eller skal kun samles inn på frivillig basis. Vi skal kun bruke slike data for å sende den forespurte informasjonen og skal ikke dele slike data med noen tredjeparter.


Behandlingen av informasjonen som legges inn i abonnementsskjemaet for nyhetsbrev skal skje utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt til arkivering av data, e-postadressen og bruken av denne informasjonen for sending av nyhetsbrevet, for eksempel ved å klikke på lenken "Avslutt abonnement" i nyhetsbrevet. Dette skal ikke påvirke lovligheten av databehandlingstransaksjoner som har funnet sted til dags dato.


Dataene som er deponert hos oss for å melde deg på nyhetsbrevet vil bli lagret av oss inntil du melder deg av nyhetsbrevet eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren og slettes fra nyhetsbrevdistribusjonslisten etter at du melder deg av nyhetsbrevet eller etter at formålet har opphørt å gjelde. . Vi forbeholder oss retten til å slette eller blokkere e-postadresser fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev på egen hånd
skjønn innenfor rammen av vår legitime interesse i samsvar med art. 6(1)(f) GDPR.


Data lagret for andre formål hos oss forblir upåvirket.


Etter at du har meldt deg av nyhetsbrevdistribusjonslisten, kan e-postadressen din lagres av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren på en svarteliste, hvis slik handling er nødvendig for å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten brukes kun til dette formålet og ikke slått sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde lovkravene ved sending av nyhetsbrev (legitime interesse i art. 6(1)(f) GDPR). Lagringen i svartelisten er ubestemt. Du kan protestere mot lagringen hvis dine interesser veier tyngre enn vår legitime interesse.

 


7. Plug-ins og verktøy


YouTube med utvidet databeskyttelsesintegrasjon
Nettstedet vårt bygger inn videoer av nettstedet YouTube. Nettstedets operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Vi bruker YouTube i utvidet databeskyttelsesmodus. Ifølge YouTube sikrer denne modusen at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende på denne nettsiden før de ser videoen. Likevel betyr ikke dette nødvendigvis at deling av data med YouTube-partnere kan utelukkes som følge av den utvidede databeskyttelsesmodusen. For eksempel, uavhengig av om du ser på en video, vil YouTube alltid opprette en forbindelse med Google DoubleClick-nettverket.


Så snart du begynner å spille av en YouTube-video på denne nettsiden, opprettes en tilkobling til YouTubes servere. Som et resultat vil YouTube-serveren bli varslet om hvilke av sidene våre du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din mens du besøker nettstedet vårt, lar du YouTube tildele nettlesingsmønstrene dine direkte til din personlige profil. Du har muligheten til å forhindre dette ved å logge ut av din YouTube-konto.


Videre, etter at du har begynt å spille av en video, vil YouTube kunne plassere ulike informasjonskapsler på enheten din eller sammenlignbare teknologier for gjenkjenning (f.eks. enhetsfingeravtrykk). På denne måten vil YouTube kunne få informasjon om besøkende på denne nettsiden. Denne informasjonen skal blant annet brukes til å generere videostatistikk med sikte på å forbedre brukervennligheten til siden og for å forhindre forsøk på svindel.


Under visse omstendigheter kan ytterligere databehandlingstransaksjoner utløses etter at du har begynt å spille av en YouTube-video, som er utenfor vår kontroll.


Bruken av YouTube er basert på vår interesse i å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhet
fingeravtrykk) i betydningen av TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.


For mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, se YouTubes retningslinjer for personvern for data under:
https://policies.google.com/privacy?hl=no.

 


8. Tilpassede tjenester


Håndtering av søkerdata
Vi tilbyr besøkende på nettstedet muligheten til å sende inn jobbsøknader til oss (f.eks. via e-post, via posttjenester ved å sende inn det elektroniske jobbsøknadsskjemaet). Nedenfor vil vi orientere deg om omfanget, formålet og bruken av personopplysningene som samles inn fra deg i forbindelse med søknadsprosessen. Vi forsikrer deg om at innsamling, behandling og bruk av dataene dine vil skje i samsvar med gjeldende personvernrettigheter og alle andre lovbestemmelser, og at dataene dine alltid vil bli behandlet som strengt konfidensielt.


Omfang og formål med innsamlingen av data
Hvis du sender inn en jobbsøknad til oss, vil vi behandle alle tilknyttede personopplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikasjonsdata, søknadsdokumenter, notater tatt under jobbintervjuer osv.), hvis de er pålagt å ta en beslutning om etableringen eller en arbeidsforhold. De juridiske begrunnelsene for det ovennevnte er § 26 BDSG i henhold til tysk lov (Forhandling om et ansettelsesforhold), art. 6(1)(b) GDPR (General Contract Negotiations) og – forutsatt at du har gitt oss ditt samtykke – Art. 6(1)(a) GDPR. Du kan tilbakekalle ethvert samtykke gitt når som helst. Innenfor vårt selskap vil dine personopplysninger kun bli delt med personer som er involvert i behandlingen av jobbsøknaden din. Dersom din jobbsøknad skulle resultere i din rekruttering, vil dataene du har sendt inn bli arkivert på grunnlag av § 26 BDSG og Art. 6(1)(b) GDPR med det formål å implementere ansettelsesforholdet i vårt databehandlingssystem.


Dataarkiveringsperiode
Hvis vi ikke kan gi deg et jobbtilbud eller du avslår et jobbtilbud eller trekker søknaden din, forbeholder vi oss retten til å beholde dataene du har sendt inn på grunnlag av våre legitime interesser (Art. 6(1)(f) GDPR ) i opptil 6 måneder fra slutten av søknadsprosedyren (avslag eller tilbaketrekking av søknaden). Etterpå vil dataene bli slettet, og de fysiske søknadsdokumentene vil bli ødelagt. Lagringen tjener særlig som bevis ved rettstvist. Hvis det er åpenbart at dataene vil bli påkrevd etter utløpet av 6-månedersperioden (f.eks. på grunn av en forestående eller pågående juridisk tvist), vil sletting kun finne sted når formålet med videre lagring ikke lenger gjelder.


Lengre lagring kan også finne sted hvis du har gitt samtykke (artikkel 6(1)(a) GDPR) eller hvis lovbestemte krav til datalagring utelukker sletting.

bottom of page
Cookie-Einstellungen