Frequently asked questions

Var får jag ställa mitt hus och behöver jag söka bygglov?


Det är Boverket som slår fast reglerna kring uppställning av hus på hjul, dvs, var och hur länge man får ställa upp sitt tiny house, samt om det krävs bygglov eller inte. Det är dock kommunerna som tolkar Boverkets regelverk. Därför gäller olika regler i olika kommuner och en och samma kommun kan ha olika regler när det gäller tätort, landsbygd, eller glesbyggd Hör därför med förvaltningen i just den kommunen där du vill ställa upp ditt tiny home för att se vilka regler som gäller på den tänkta platsen. Vi bygger våra hus enligt väletablerad teknik med byggmaterial som rekommenderas av bl.a. branschorganisationer. Så långt det är möjligt följer vi även de regler som Boverket har fastställt. Observera dock att konceptet med ett tiny house i sig gör det omöjligt att följa alla regler som anges för att ansöka om ett vanligt bygglov för en permanent bostad. Ett exempel: Eftersom våra hus behöver väga mindre än 3,5 ton för att du ska få dra dem med bil, arbetar vi mycket hårt med att spara vikt på alla möjliga sätt. Bland annat behöver vi bygga väggarna något tunnare och mindre isolerade än vad lagen kräver för ett permanent boende. Våra hus används året runt av de flesta av våra kunder i hela Skandinavien och är av erfarenhet lika varma och mysiga som ett vanligt hus även under de kallaste vinterdagarna. Men de uppfyller inte de mycket strikta isoleringsvärden som Boverket kräver för att söka bygglov för permanentbostad. Våra kunder löser detta problem på tre olika sätt: 1. Ditt tiny home uppfyller kraven för attefallshus: Attefallshus får uppföras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Den totala byggnadsarean av alla attefallshus på samma tomt får inte överstiga 30 kvm, och den högsta höjden från mark till taknock får vara högst 4 m. Innan uppställningen behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är också att det krävs särskilda tillstånd inom t.ex. strandskyddsområde eller nära allmän väg. Om ditt tiny home inte kan klassas som attefallshus måste du söka bygglov. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/attefallshus/2 2.Du kan ansöka om bygglov för ett "fritidshus", som har mycket färre och mindre stränga krav än ett bygglov för ett "permanent boende". Ingen kommer att hindra dig från att använda detta "semesterhus" året runt! https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/byggnadsverk/fritidshus/ 3. Du kan söka tidsbegränsat bygglov. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov-byggande/anmalningsplikt/tidsbegransat-bygglov/ Enskilt avlopp Tänk även på att du måste informera dig hos din kommun, vilka regler som gäller för enskilda avlopp på just den platsen där du vill ställa upp ditt tiny home. Längre ner i FAQ har vi samlat den viktigaste informationen.
Kan jag dra mit tiny house bakom bilen?


Vill du kunna flytta närsomhelst och dra ditt hus bakom en vanlig bil? Både våra hus i storlek SMALL & LARGE går att dra bakom en bil. Det är framför allt vikten som avgör hur enkelt det kommer att bli att flytta ditt tiny house: Högst 3,5 t Om ditt hus väger högst 3,5 t kan du dra det bakom bilen i 80 km/h. Du behöver då ha minst ett BE-körkort . Du kommer även behöva en rätt stark bil som har tillräcklig hög godkänd släpvagnsvikt. Här är en lista: Exempel på bilar som klarar att dra 3,5 t: ● BMWX5 ● VW Amarok ● Cadillac Escalade ● Audi Q7 ● Isuzu D-Max ● Jeep Grand Cherokee ● Lamborghini Urus ● Land Rover Defender ● Land Rover Discovery ● Mercedes Benz G-Klasse ● Mercedes Benz GL-Klasse ● Mercedes Benz GLE ● Mitsubishi Pajero ● Nissan Pathfinder ● Porsche Cayenne ● Range Rover ● Range Rover Sport ● Ssangyong Rexton ● Toyota Land Cruiser ● VW Touareg
Hur stort får mitt hus vara?


Höjden - 4 m är optimalt På Sveriges vägar har vi en fri höjd på 4,5 m. I stora delar av resten av Europa ligger den fria höjden på 4,0 m. Att bygga högst 4,0 m högt är också fördelaktigt, om man vill kunna klassa sitt tiny house som attefallshus som kan förenkla uppställningen (se längre upp). I detta fall får huset dessutom inte vara större än 30 kvm. Bredden - 2,5 m eller 3,1 m är optimalt Gällande bredden så behövs i Sverige varken särskilda tillstånd eller följebil, bara en "bred last" skylt om huset inte är bredare än 3,1 m. I många andra länder gäller dock andra regler, men om huset inte är bredare än 2,5 m är det fritt fram att dra sitt hus på vägarna i hela Europa. Längden - upp till 12 m är praktiskt Längden begränsas mest av vad som är praktiskt att transportera och upp till 12 m är inga problem. Man ska även tänka på att inte bygga för långt om man vill klassa huset som attefallshus. För att följa både reglerna på vägarna och attefallshusreglerna bygger vi våra mest mobila hus i storlek LARGE på max 4 m höjd, 2,5 m bredd och 7,3 m längd. Våra hus i storleken SMALL bygger vi ännu mindre: 2,5 * 2,3 * 6 m (h*b*l) - då passar de tom i en vanlig lastbil och transporten blir väldigt billig.
Hur löser man det med avlopp från kök och badrum?


Miljönämnden informerar, fastighetsägaren ansvarar för planeringen Även om själva avloppssystemet kopplas på utanför ditt tiny house i efterhand, är det bra att planera i god tid hur du kommer att ta hand om ditt avlopp. Det är miljönämnden som informerar om kraven på avloppsrening. Dessa krav varierar både från plats till plats och kommun till kommun. Även vad som ska ingå i anmälan/ansökan för enskilda avlopp är olika i olika kommuner. Här kan du hitta en massa bra information om ditt ansvar som fastighetsägare och vilka olika tekniska lösningar som finns. Om du redan vet exakt var ditt hus på hjul kommer att stå för en längre tid, kan du redan nu ta kontakt med miljökontoret i den kommunen för att höra vad som gäller just där. Vi rekommenderar torrtoalett Avloppsvattnet består av det som kommer från toaletten och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Vattentoaletter står för ca 20% av den totala vattenanvändningen i ett vanligt hushåll, och för stora delen av närings- och smittämnen i avloppet. Därför rekommenderar vi starkt att installera en torrtoalett istället för en vattentoalett i ditt tiny house. På det sättet kan du spara mycket vatten och hanteringen av ditt avloppsvatten blir både enklare, billigare och mer miljövänligt. Här hittar du en bra översikt över olika slags torrtoaletter, såsom mulltoalett, förbränningstoalett, paketering- och frystoalett. Liksom för avloppsvattnet är det miljönämnden som avgör hur du behöver ta hand om latrinavfallet. Rening av BDT-vatten Om du inte kan ansluta ditt avlopp till en redan befintlig reningsanläggning på platsen där ditt tiny house parkeras, så finns det ett flertal enkla tekniklösningar för behandling av BDT-vatten som inte behöver kosta mycket eller ta mycket plats. De vanligaste är BDT-vattenfilter, minireningsverk eller växtbaserade reningsverk. Om du använder biologiskt nedbrytbara tvättprodukter och begränsar din vattenförbrukning kan miljökontoret även godkänna att du släpper ut ditt avlopp direkt i marken utan att koppla någon reningsanläggning emellan.
Kan man bli självförsörjande gällande el, värme & vatten?


Vi får ofta frågan om det är möjligt att ha ett tiny house som är helt självförsörjande eller “off-grid” gällande el, värme & vatten. Det korta svaret på denna fråga är: Absolut! Det finns idag en helt uppsjö av fiffiga lösningar för den egna framställning av el & värme samt skörden och filtrering av vatten. Här försöker vi ge en snabb överblick över olika tekniska lösningar som vi kan installera i ditt tiny house: El och Värme Den förnybara energikällan som vi anser mest praktiskt för off-grid elproduktionen för ditt tiny house är solenergi. För att lista ut vad som behövs för att energi skördad med solceller kan täcka det egna energibehovet, behöver man först få lite koll på den egna elkonsumtionen: Energibehovet Den genomsnittliga förbrukningen av hushållsel (elektriska apparater och belysning) i en lägenhet i Sverige är ca 2000-4000 kWh per år. Denna förbrukning kan dock sänkas rejält genom några medvetna val. Uppvärmningen av huset är det viktigaste att tänka på, för det är just det som förbrukar mest energi. Två lösningar som inte kräver el är att värma huset med vedkamin eller gasol. Gasol kan även användas för att värma vatten, driva spisen, ugnen, kylskåpet och t.o.m. förbränningstoaletten. Om man sedan satsar på energisnåla LED-lampor för belysningen kan man sänka den årliga förbrukningen av alla hushållsapparater till ca 600-1000 kWh. Det finns många bra sidor eller appar som du kan använda för att få koll på ditt egna elbehov. Solenergi Den kanske mest uppenbara lösningen för el-produktionen är solceller. För att kunna använda solel som genereras i 24V eller 48V, behöver man installera en växelriktare som omvandlar elen till 230V. Överskottsel, som inte används omedelbart, lagras sedan i en batteribank bestående av “deep cycle” batterier som bör kunna lagra el motsvarande behovet av ca tre dagar utan produktion. Ett annat alternativ är att du väljer att ansluta dig till elnätet via ett elbolag. Överskottsel matas då in i elnätet, och denna kredit kan sedan användas vid underskott. Den vanligaste storleken på solceller är 1,6m*1m och effekten ligger idag på ca 250-350 W per soltimme, dock vanligast på 265 W. Soltimmarna i Sverige varierar mellan 1000-2000 h per år. Den genomsnittliga energimängden en enda solcell kan generera i Sverige är således ca 400 kWh per år. För att täcka energibehovet i ett energisnålt tiny house skulle man därför behöva 2-3 stycken solceller. Problemet med solceller är bara att antalet soltimmar per månad varierar starkt och det är minst soltimmar när det behövs mest el (just för att det är som mörkast och kallast då). I Uppsala, där Vagabond Haven håller till, skulle två solceller producera 15 kWh en mörk januari månad … just då det egentligen behövs ca 200 kWh el om man använder ett el-element för att hjälpa till att värma huset de delar av dagen där man inte vill eller kan använda kaminen! Vatten Man kan även bli off-grid gällande vattenförbrukningen … både genom att spara vatten, och genom att skörda det egna vattnet: Antingen pumpas vattnet upp från en brunn eller ett vattendrag eller för att vara mest flexibel, så samlas och filtreras regnvatten. En lite billigare och tekniskt mindre komplicerad lösning är att vi monterar en vattentank i ditt hus som du kan fylla på manuellt. En egen pump försörjer sedan hushållet med vattnet från tanken. Vill du veta mer om våra olika off-grid lösningar? Här berättar vi mer.
Hur levereras mitt hus och vad måste jag förbereda?


Vi levererar ditt tiny house färdigmonterat och inflyttningsklart, direkt till din önskade plats. Hur ditt hus levereras beror på storleksklassen. För att inte bli för tekniskt här, berättar vi bara i grova drag hur leverans och montering går till. Vi kommer naturligtvis berätta i detalj vad du ska tänka på när du ska beställa ditt hus. SMALL Dessa hus kommer som standard på en plattform av limträbjälkar men kan även monteras på en trailer. Vi kan leverera dem på tre olika sätt: 1) Med vanlig lastbil. I det fallet behöver du lasta av huset själv med gaffeltruck eller kran. 2) Med kranlastbil inklusive avlastning. 3) Om du köper huset på en trailer drar vi det med bil till din önskade plats. Den enda markberedningen du behöver göra är en enkel grund av betongklossar, som ditt hus kan placeras på. Vatten och elektricitet kan enkelt anslutas till ut- och intag som finns på utsidan av ditt hus. LARGE Dessa hus kommer på en trailer som kan dras bakom bilen om du har BE-körkort (läs mer om detta längre upp.) Vi drar det då bakom bilen till din önskade plats. Precis som med husen i storlek SMALL är den enda markberedningen du behöver göra att lägga ut några betongklossar som stödbenen av ditt hus kan placeras på. Vatten och elektricitet kan enkelt anslutas till ut- och intag som finns på utsidan av ditt hus.
Hur får man el och vatten till sitt hus?


Som standard utgår vi ifrån att det finns framdragen el, vatten och ett fungerande avloppssystem på den plats där du planerar att ställa upp ditt tiny house. Om så är fallet är det väldigt enkelt att ansluta ditt hus. I verkligheten är det dock ofta så att det ena eller det andra saknas. För sådana fall har vi förberett ett antal "off-grid" lösningar: allt ifrån olika torrtoaletter, till solsystem, regnvattensystem och minireningsverk.
Bygger ni helt kundanpassade hus efter egen design?


I första början var nästan varannat hus vi byggde en helt unik design byggt efter en individuell kunds önskemål. Även nu bygger fortfarande helt kundanpassade modeller ibland. Eftersom detta är extremt tidskrävande kan vi dock bara erbjuda denna tjänst om vi hinner med det mellan alla beställningar av våra egna modeller. Hör av dig så kan vi kolla om det finns en sådan öppning just nu. Sedan är det ju också så vi erbjuder väldigt många sätt att anpassa våra modeller efter just dina behov och önskemål - både vad gäller material som används, inredningen, färgerna etc. Varje hus blir därför unikt i stil och utseende.
Kan man komma och se på några av era hus någonstans?


Vi har visningar av vår modell Elise och ett mikrohus varannan söndag kl 11 och varannan onsdag kl 15 här i Uppsala där vi har vårt huvudkontor. Du kan enkelt anmäla dig här
Byggs era hus i Sverige?


Nej, inte längre. I början byggde vi alla våra hus här i Uppsala där vi fortfarande har vårt huvudkontor. Nuförtiden jobbar vi ihop med två fantastiska partners som bygger våra hus åt oss: Våra hus i storlek SMALL byggs av TimberArt i Lettland. Våra mest mobila hus i storlek LARGE , som många anser vara de klassiska tiny houses, byggs av våra partners från Aurora Company i Polen. Från dessa två verkstäder levereras husen över hela Skandinavien och resten av Europa. Men all kontakt och hjälp får du fortfarande av Vagabond Haven teamet som finns i Uppsala, Sverige.
Behöver man som norsk kund betala moms eller någon tullavgift?


Moms fungerar såhär: Priserna på hemsidan är inkl. 25% svensk moms. Till alla kunder i Norge säljer vi husen utan moms (Priset - 25% svensk moms). Om man köper som norsk privatperson, blir man sedan vid import uppringd av norska tullen. Man behöver då betala den norska momsen som också ligger på 25% innan huset skickas vidare. Köper man som norskt företag, behöver man aldrig betala någon moms. Sammanfattning: Som norsk privatperson blir kostnaden exakt densamma som på hemsidan (25% svensk moms dras av & 25% norsk moms läggs på). Som norskt företag blir kostnaden priset på hemsidan minus 25% svensk moms. Alla andra tullavgifter står vi för!