1) SÄLJARE TILL VÅRT TEAM

Vi söker nu efter en till säljare 
till vårt team här i Uppsala

Du och din roll

Vi söker nu efter en till säljare till vårt team här i Uppsala. Du bör ha en utbildning i och erfarenhet av försäljning, gärna med erfarenhet inom bygg-, bostads-, eller fastighetsbranschen. Du ska dela vår passion för tiny houses och verkligen älska att sälja. Du ska gilla kundkontakten och ha lätt för att författa texter för att svara på alla mejl vi dagligen får. Svenska som modersmål samt flytande engelska är därför ett krav. Om du har en utbildning och erfarenhet inom marknadsföring eller teknisk expertis som t.ex. snickare är detta ett plus.
 
Din huvudsakliga dagliga uppgift kommer att bestå av att svara på mail och telefonsamtal från kunder, förbereda offerter och leda kunderna från första kontakten tills beställningen har lagts. Denna uppgift kommer att kräva ca 4 timmar varje dag. Kan du jobba mer än 50% kommer resterande arbetstid läggas på att aktivt hitta och kontakta nya kunder.

Vem du kommer att arbeta med
Du kommer att arbeta med vårt team här på huvudkontoret i Uppsala: Manuel, som är grundare av Vagabond Haven, samt våra säljare, garanti- och projektledare Helena, Lisa, Sofia och Mattias. 
 
Bakgrund

 • Utbildning och erfarenhet inom försäljning, gärna inom en närliggande bransch som t.ex. bygg-, bostads- eller fastighetsbranschen

 • En passion för tiny houses och en talang för att sälja är essentiella

 • Du behöver gilla kundkontakten och ha lätt för att skriva texter för att svara på alla mejl vi dagligen får

 • Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav

 • En utbildning och erfarenhet inom marknadsföring eller teknisk expertis som t.ex. snickare är ett plus

 • Motivation och personliga egenskaper värderas högt

 

Omfattning

Omfattningen ligger på 50% - 100% - beroende på din situation. För att kunna känna in varandra börjar vi med en provanställning på 3 månader med början så snart som möjligt. Jag ser gärna att vi jobbar tillsammans på vårt kontor i Uppsala åtminstone 1 dag i veckan. Resten av tiden kan du gärna jobba hemifrån om du föredrar det. Detta kan vi bestämma tillsammans.

 

Ansökan

Ansökan, märkt “Namn Efternamn - säljare” skickas till info@vagabondhaven.com senast den 30.11.2022

2) EUROPEAN RETAILER

We're now looking for retailers of our tiny houses in
Denmark, Finland, Italy, France & Spain

You and your role

 

We are now looking for new retailers for our tiny houses in Denmark, Finland, Italy, France, Spain & Portugal. You should have an education and experience in sales and marketing, preferably with experience of the housing or real-estate industry. You need to live in one of the above countries and need to be fluent in the native tongue, as well as English. You should share our interest in creating a more sustainable and free way of living, a passion for architecture, interior design and houses - even those that are tiny. 

 

Your main task will consist of executing marketing and sales within your country. You will largely be given free hands in regards to how and where you present our products, as long as it aligns with our style and branding. Channels can be anything from online sales platforms, social media, newspapers, TV and fairs, to innovative ideas such as your own blog, a video series or a tiny house road-trip. 

 

Your daily tasks will be to create and renew ads and other marketing materials in the different channels; actively reach out and find new customers; answer emails and telephone calls from customers, from the first contact until the deal is closed. Once the order is placed, our team will take over, i.e. we’ll take care of the customer both during production and after the house has been delivered.

 

Who you will work with

 

You will work with us “Vagabonds” here at the head office in Uppsala, Sweden: Manuel, who is the founder of Vagabond Haven, as well as our sellers, warranty and project managers Helena, Lisa, Sofia and Mattias. 

 

Background

 

 • Education and experience in sales and/or marketing - preferably in a related industry such as e.g. the construction, housing or real-estate industry

 • Technical expertise such as a background as a carpenter or an electrician is a plus

 • Fluent in the native tongue of your country and English in speech and writing is a requirement

 • A talent to compose texts (for advertising, posts on social media, responding to emails, etc.)

 • Self-propelled and structured with a good habit of planning and organising projects

 • Motivation and personal qualities are highly valued

 

Scope and salary

 

Your salary is entirely commission based, i.e. you will earn a fixed percentage of profit on each sold tiny house. To be able to get to know each other, we’ll start with a probationary period of 3 months, starting as soon as possible. 

 

Application 


Interested? Don't hesitate to send your application, marked “Name Surname - retailer”  to info@vagabondhaven.com